USEK

Ungdomssektion (Usek)

"Change “I can’t”

Into “I can”

And pretty soon

You´ll say “I did”"


~ Okänd

USEKs viktigaste uppgift är att företräda de yngre medlemmarnas intressen. Alla medlemmar som är under 26 år tillhör automatiskt USEK.


USEK har en egen styrelse som särskilt arbetar med att få en bra stämning och gemenskap mellan våra medlemmar, lära ut, anordna aktiviteter och göra det kul att komma till stallet.


Emma Alenius

Sammankallande

Tuva Niklasson


Tuva Swartling Ericsson


Kontakta sammankallande om du känner någon som vill vara med och utveckla USEKs aktiviteter eller känner att du själv vill hjälpa till!

Aktuellt


   8/3 Stallet öppnar, men stängt för inkommande ekipage!

 20/2 Årsmöte

 10/2  Stallet stängt pga smittskydd!


Klubbshop


1/3 Senaste dag för beställning av vårens kläder!Våra sponsorer & bidragsgivare


Copyright @ All Rights Reserved