Styrelse

Styrelse

"Allting bör göras så enkelt som möjligt. Men inte enklare."~ Albert Einstein

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet. I styrelsen sitter ordförande samt två ledamöter och två suppleanter. Ledamöterna väljs på två år och suppleanterna på ett år. En valberedning som består av två personer lämnar förslag till inval av nya representanter i styrelsen.


Alla medlemmar över 15 år har rösträtt och kan medverka och påverka vid årsmötet. 


Ordförande

Anna-Karin Wickström

Sekreterare

Annette Guthner

Kassör

Ylva Edman

Ledamöter

Sara Sjögren


Emma Alenius (Ungdomssek)

Suppleanter

Maria Alriksson


Jeanette ÖbergRevisor

Maria Korva Johansson


Mikaela AmneusValberedning

Marianne Walkin


Siw Rönnberg

Kontakta vår valberedning om du känner någon som vill delta i Fågelbros styrelse eller känner du själv att du vill hjälpa till och gör Fågelbro RK till en ännu bättre förening.


Aktuellt


   8/3 Stallet öppnar, men stängt för inkommande ekipage!

 20/2 Årsmöte

 10/2  Stallet stängt pga smittskydd!


Klubbshop


1/3 Senaste dag för beställning av vårens kläder!Våra sponsorer & bidragsgivare


Copyright @ All Rights Reserved