USEK

Ungdomssektion (Usek)

Fågelbro Ridklubbs ungdomssektions viktigaste uppgift är att företräda de yngre medlemmarnas intressen. Alla medlemmar som är under 26 år tillhör automatiskt USEK.


USEK har en egen styrelse som särskilt arbetar med att få en bra stämning och gemenskap mellan våra medlemmar, lära ut, anordna aktiviteter och göra det kul att komma till stallet. Vi har en fantastisk anläggning som bas där vi ordnar föreläsningar, temakvällar mm.

Samordnande


Kontakta sammankallande om du känner någon som vill vara med och utveckla Fågelbro Ridklubbs ungdomsaktiviteter eller känner att du själv vill hjälpa till!

Fågelbro Ridklubb USEK