Styrelse

Fågelbro Ridklubbs styrelse ansvarar för föreningens verksamhet. I styrelsen sitter ordförande samt två ledamöter och två suppleanter. Ledamöterna väljs på två år och suppleanterna på ett år. En valberedning som består av två personer lämnar förslag till inval av nya representanter i styrelsen.


Alla medlemmar över 15 år har rösträtt och kan medverka och påverka vid årsmötet. 


Ordförande

Katrin Wannerek

Ledamöter

Marianne Walkin

Kassör

Annette Guthner

Sekreterare

Emma Willcox

Ordförande

Katrin Wannerek

Sekreterare

Emma Willcox

Kassör

Annette Guthner

Ledamöter

Marianne Walkin

Tuva Niklasson (Ungdomssek)

Suppleanter

Sara Sjögren

Jeanette Öberg

Revisor

Mikaela Amneus

Valberedning

Marianne Walkin

Kontakta vår valberedning om du känner någon som vill delta i Fågelbros styrelse eller om du själv vill hjälpa till och göra Fågelbro RK till en ännu bättre förening.