Styrelse

Styrelse

Fågelbro Ridklubbs styrelse ansvarar för föreningens verksamhet. I styrelsen sitter ordförande samt två ledamöter och två suppleanter. Ledamöterna väljs på två år och suppleanterna på ett år. En valberedning som består av två personer lämnar förslag till inval av nya representanter i styrelsen.


Alla medlemmar över 15 år har rösträtt och kan medverka och påverka vid årsmötet. 


Ordförande

Gunnel Fonserius

Ledamot

Julia Fredriksson

Vice Ordförande

Camilla Linnerborg

Ledamot

Kajsa Briandt

Sekreterare

Anna Levander

Suppleant

Tuss Odin Ekman

Kassör

Jeanette Öberg

Suppleant

Jeanette Lindblom

Suppleant

Alma Geijer

Kontakta vår valberedning om du känner någon som vill delta i Fågelbros styrelse eller om du själv vill hjälpa till och göra Fågelbro RK till en ännu bättre förening.

Ordförande

Gunnel FonseriusVice Ordförande

Camilla LinnerborgSekreterare

Anna Levander

Kassör

Jeanette Öberg

Ledamöter

Kajsa Briandt

Julia FredrikssonSuppleanter

Tuss Odin Ekman

Jeanette Lindblom

Alma Geijer

Valberedning

Emma Willcox

Marianne Walkin