Fågelbro RKs tävlingsryttares ansvar

En (tävlings-) ryttares ansvar


  • Följ TR, tävlingsbestämmelser, föreskrifter/kriterier och anvisningar utfärdade av tävlingsledningen. Läs gärna mer om vad som gäller vid tävling på Ridsportförbundets hemsida.
  • Uppträd sportmannamässigt på tävlingsplatserna.
  • Visa gott omdöme vid hantering av hästen.
  • Uppträd korrekt mot hästar, medtävlare, lagledare, föräldrar, arrangörer osv.
  • Var medveten om att du representerar din förening och fungerar som en ambassadör och en förebild för många.
  • Dela med dig av dina kunskaper, stötta och hjälpa yngre eller mindre erfarna ryttare vid tävlingstillfället.
  • Var aktiv som självklar funktionär vid tävlingar som anordnas av din förening.
  • Ta hand om din häst och dess utrustning efter avslutad tävling.