Styrelsen

Fågelbro Ridklubbs styrelse är dedikerad till att främja medlemmarnas ridintresse och skapa en säker och trevlig miljö i stallet. Vår främsta målsättning i styrelsen är att driva och utveckla föreningen. Tillsammans med verksamhetsansvariga och övrig personal strävar vi efter att erbjuda en engagerande och utvecklande miljö för alla medlemmar.


Styrelsens uppdrag sträcker sig över flera viktiga områden inom vår förening. Vi arbetar aktivt för att främja gemenskap och god stämning, hantera olika ärenden som rör föreningen, förvalta och genomföra beslut som fattats vid årsmöten, samt leda och utveckla föreningens verksamhet. Vidare representerar vi föreningen i olika sammanhang för att säkerställa dess bästa intressen. Styrelsen samlas regelbundet för att diskutera aktuella frågor och fatta beslut. Utöver dessa möten upprätthåller vi kontinuerlig kommunikation och samarbete mellan varje träff.


Om du som medlem har förslag eller frågor angående klubben, uppmuntrar vi dig att kontakta oss. Du kan nå oss via

e-post eller personligen när du är i stallet.Styrelsen 2024

Johanna Ribbing Andervaldt - Ordförande

Camilla Thurn - Vice Ordförande

Jeanette Öberg - Kassör

Anna Axelsson - Sekreterare

Marianne Walkin - Ledamot

Tilde Amneus - Ledamot

Minette Amneus - Ledamot