Vision och värdegrund

Vi på Fågelbro Ridklubb strävar efter att skapa en inkluderande och inspirerande miljö för alla hästintresserade. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren ryttare, så välkomnar vi dig att utforska vår gemenskap och dela hästglädjen!

Vår Vision

"Att vara en ridklubb som alltid har hästen i fokus och som främjar hästrelaterad kunskap, gemenskap och

aktiviteter för ryttare i alla åldrar och på alla nivåer!"

Vår Värdegrund

Hästens välmående

Vi prioriterar alltid hästens välbefinnande genom omsorgsfull hantering, träning och vård.


Ärlighet och öppenhet

Vi värdesätter ärlighet och öppen kommunikation för att skapa förtroende och respekt inom vår gemenskap.  


Säkerhet

Vi prioriterar säkerheten genom att öka medvetenheten kring risker och tillhandahålla rätt utrustning.


Tillväxt och utveckling

Vi strävar efter att främja personlig utveckling och kunskap genom kontinuerlig träning och erfarenhetsutbyte.


Engagemang

Vi uppmuntrar engagemang och delaktighet från alla medlemmar för att skapa en levande och aktiv gemenskap.


Nyskapande

Vi är öppna för nya idéer och strävar efter att ständigt förbättra och utveckla våra aktiviteter för att möta

medlemmarnas behov och intressen.Vi har alltid hästen i fokus, och våra värdegrunder är inte bara baserade på ordet 'HÄSTEN', utan även dess innebörd.Vår vision och värdegrund är kärnan i vårt arbete och vägleder oss i att skapa en positiv och givande upplevelse för alla som är en del av Fågelbro Ridklubb!

 Miljöpolicy för Fågelbro Ridklubb

På Fågelbro Ridklubb är vi engagerade i att bedriva vår verksamhet på ett miljövänligt och hållbart sätt. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom att implementera effektiva och hållbara metoder inom alla områden av vår verksamhet. Vår miljöpolicy bygger på följande principer och åtgärder:


Återvinning och Pantning
Vi återvinner och pantar i största möjliga mån. Detta inkluderar att sortera och återvinna avfall som uppkommer i vår verksamhet, såsom plast, kartong, metall, glas, och organiskt avfall. Vi uppmuntrar alla medlemmar och besökare att bidra till våra återvinningsinsatser genom att använda de återvinningsstationer som finns tillgängliga på anläggningen.


Digitalisering för Minskad Pappersanvändning
Vi arbetar aktivt med att digitalisera vår verksamhet för att minska pappersförbrukningen. Detta inkluderar att använda elektroniska dokument och dagsordningar för styrelsemöten, tävlingar och andra administrativa uppgifter. Genom att övergå till digitala lösningar minskar vi vårt pappersavfall och effektiviserar våra processer.


Ekologiska och Närproducerade Inköp
Vid inköp av mat och dryck prioriterar vi ekologiska och närproducerade produkter. Genom att välja lokalproducerade och ekologiska alternativ minskar vi vår miljöpåverkan och stödjer hållbar produktion. Vi strävar efter att kontinuerligt utvärdera och förbättra våra inköpsrutiner för att säkerställa att vi alltid gör de mest miljövänliga valen.


Miljömedvetenhet och Utbildning
Vi informerar och utbildar våra medlemmar och besökare om våra miljöåtgärder och uppmuntrar alla att delta aktivt i vårt miljöarbete. Genom regelbunden kommunikation via hemsida, medlemsbrev och anslag på anläggningen, strävar vi efter att skapa en stark miljömedvetenhet inom klubben.


Efterlevnad av Lagar och Riktlinjer
Vi följer gällande miljölagstiftning och arbetar i enlighet med förordningar och riktlinjer för miljöarbete. Vi ser till att alla våra aktiviteter är i linje med de krav som ställs på oss och arbetar proaktivt för att ligga steget före när det gäller miljöfrågor.


Ständig Förbättring och Uppföljning
Vår miljöpolicy är en levande dokument som regelbundet ses över och uppdateras för att säkerställa att vi ständigt förbättrar vårt miljöarbete. Styrelsen gör regelbundna nulägesanalyser och identifierar åtgärder för att prioritera och förbättra våra miljöaspekter.


Genom att följa denna miljöpolicy hoppas vi kunna bidra till en mer hållbar framtid och skapa en miljömedveten kultur inom Fågelbro Ridklubb. Vi är övertygade om att små förändringar kan göra stor skillnad och vi är stolta över att vara en del av den globala ansträngningen för att skydda vår planet.