Fågelbro Ridklubbs

Ungdomssektion

Fågelbro Ridklubbs ungdomssektion (USEK) omfattar alla medlemmar upp till 26 år. Vårt främsta syfte är att

främja gemenskapen bland våra unga medlemmar genom olika spännande aktiviteter. I USEK strävar vi efter att skapa en känsla av inkludering så att alla känner sig välkomna. Tillsammans vill vi förbättra våra kunskaper om hästar och samtidigt ha kul tillsammans i stallet.


Kontakta Minette Amneus om du vill veta mer eller vara med i USEK i stallet, eller på mejlen: minette.amneus@gmail.com


Information om kommande aktiviteter läggs ut här och på Fågelbro Ridklubbs sociala medier.